11.12.12

Επιδόματα για τους ανέργους
Σε 400 ευρώ ορίζει το επίδομα σε κάθε άνεργο δημοσιογράφο, ενώ επιπλέον 100,00 ευρώ θα δοθούν για κάθε ανήλικο παιδί του δικαιούχου. Το βοήθημα θα δοθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες ίσχυσαν το έτος 2011 δηλαδή σε δημοσιογράφους που :

-είναι άνεργοι από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετέπειτα, ανεξαρτήτως εισοδήματος.- είναι άνεργοι από 1/1/2008 (5ετία) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τις 25.000 ευρώ, πλέον 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
- λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
-  που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, μέλη και μη μέλη, και δεν έχουν καμία άλλη εργασία, σύμφωνα με τους καταλόγους, που θα καταθέσουν οι εκπρόσωποι των μέσων.
-Επίσης οι τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες θα αντιμετωπιστούν ως οι πολύτεκνες και θα λάβουν κατ’ εξαίρεση το βοήθημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: