9.4.15

“Μέτωπο” Forthnet – OTE υπέρ της πληρωμής των τελών!Forthnet και OTE  δηλώνουν  πως είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για την παροχή των συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών τους υπηρεσιών. Σε αντίθεση με τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας, οι δύο φορείς συνδρομητικής τηλεόρασης δηλώνουν πως είναι συνεπείς στις υποχρεώσείς τους που προβλέπονται από το νόμο για την καταβολή τελών υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Και οι δύο σημειώνουν πως δεν υπήρχαν λάβει από το 2011 ως και τις προηγούμενες μέρες την πράξη καταλογισμού των τελών, «δείχνοντας» εμμέσως την προηγούμενη κυβέρνηση. 


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Forthnet «η Forthnet Media ΑΕ, έχει καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, το ποσό των 77,5 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο για την δορυφορική εκπομπή όσο και για τη χρήση των επίγειων συχνοτήτων”.  Η εταιρεία υπογραμμίζει πως “είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας να καταλογίζει τα τέλη σε κάθε υπόχρεο φορέα” ενώ  αναφέρει πως “τα τέλη για τα έτη 2011, 2012 και 2013, έχουν ήδη επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα των αντίστοιχων χρήσεων  και περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της εταιρείας".


Ο ΟΤΕ από την πλευρά του σημειώνει πως  “σύμφωνα με την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο, υποβάλλει κάθε χρόνο στο αρμόδιο υπουργείο τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στα ετήσια έσοδα από τη συνδρομητική υπηρεσία του ΟΤΕ TV μέσω δορυφόρου”.  Ακόμη πως “για την καταβολή του ανταλλάγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση καταλογιστικής πράξης από τον αρμόδιο Υπουργό. Ο ΟΤΕ είναι  “σταθερά συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις” του αναφέρει  η ανακοίνωση και “με την παραλαβή της πράξης καταλογισμού προχωρά στην πληρωμή του συνολικού ποσού που του αναλογεί” .

Δεν υπάρχουν σχόλια: