9.4.15

Πως πληρώνει η συνδρομητική TV
Το μοντέλο της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι διαφορετικό από εκείνο της ελεύθερης. Ο νόμος 2644/1998 προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι του ελληνικού δημοσίου, με την υποχρέωση παροχής αντισταθμιστικών οφειλών από τους παραχωρησιούχους και την καταβολή συγκεκριμένων τελών.
Υπάρχουν λοιπόν τα εξής στάδια. Οι άδειες χορηγούνται από το ΕΣΡ, αλλά η μετάδοση σήματος από τις εταιρίες συνδρομητικής TV δεν είναι αυτόματη αφού πρέπει  να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης με το ελληνικό  δημόσιο που εκπροσωπείται από τον εκάστοτε υπουργό Επικρατείας και την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού που αντιστοιχεί στις ώρες του μεταδιδόμενου ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος. Στη συνέχεια υπάρχει η πρόβλεψη για την ετήσια καταβολή ενός ποσού που ξεκινάει από το 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων και φτάνει στο 3% από το 12 έτος μετάδοσης προγράμματος  από το φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: