23.4.15

Νέες προσθήκες στο νομοσχέδιο της ΕΡΤ«Υπόσχεση» από την κυβέρνηση λαμβάνει η οπτικοακουστική αγορά  για την υποστήριξη του κλάδου. Ο υπουργός επικρατείας Νίκος Παππάς, στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, αφαίρεσε από το νομοσχέδιο της ΕΡΤ, τη διάταξη για το ανώτατο όριο του 25% και προσέθεσε διατάξεις για την υποστήριξη του κινηματογράφου του βιβλίου και τους συμβασιούχους.Στο ζήτημα της εταιρικής λειτουργίας, η ΕΡΤ για να ξεπεράσει το ασυμβίβαστο ανάμεσα στις  ιδιότητες του  πάροχου δικτύου και του παρόχου περιεχομένου, θα μπορεί να ιδρύει  θυγατρικές και άλλα νομικά πρόσωπα, εξήγησε ο Ν. Παππάς. Για τους συμβασιούχους  που παραμένουν εκτός ΕΡΤ, η εταιρεία σύμφωνα με την προσθήκη θα μπορεί προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη εμπειρία σε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

 Στο ζήτημα των εξωτερικών παραγωγών, το ανώτατο όριο του 25% επί του προγράμματος, αλλάζει η διατύπωση. Πλέον«οι αναθέσεις και οι παροχές αυτές γίνονται με όρους χρηστής διαχείρισης απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας στο πλαίσιο ισοσκελισμένων προϋπολογισμών αφορούν δε σε πρόγραμμα που ενισχύει το παραγόμενο πρόγραμμα από το προσωπικό της ΕΡΤ ΑΕ και στοχεύουν στην ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής και των συντελεστών της».

 Οι προσθήκες που κατέθεσε ο υπουργός Επικρατείας προβλέπεται ρητή υποχρέωση για την νοηματική, τον υποτιτλισμό και την ακουστική περιγραφή για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με προβλήματα ακοής και όρασης. Ακόμη, η ΕΡΤ θα είναι υποχρεωμένη να  διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου των εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων και τη στήριξη εκδόσεων βιβλίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: