25.3.14

Συχνότητες σε “τιμή ευκαιρίας”

Χωρίς να ανοίξει έκλεισε η συζήτηση για τις συχνότητες και τα έσοδα του δημοσίου. Ο διαγωνισμός που διενέργησε η ΕΕΤΤ είχε μόνον έναν ενδιαφερόμενο τη Digea, χωρίς το γεγονός αυτό να προκαλέσει αντιδράσεις. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού το σύνολο των ψηφιακών συχνοτήτων της χώρας κατοχυρώθηκε στη  Digea, έναντι συνολικού τιμήματος 18,3 εκατ. ευρώ για 15 χρόνια.
Δηλαδή ετησίως το ελληνικό δημόσιο από τη διαχείριση των ψηφιακών συχνοτήτων θα εισπράττει περίπου το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα μόνο το Mega για το 2013 και μόνο για τη χρήση των αναλογικών συχνοτήτων που χρησιμοποιεί, κατέβαλε το ποσό του 1,496 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το νόμο για την απόδοση του 2% επί του τζίρου των τηλεοπτικών σταθμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: