23.1.14

Σύγκρουση για τον τίτλο του “Επενδυτή”Σύγκρουση των συνεταίρων Αλέξη Σκαναβή και Δημήτρη Μπενέκου για το μέλλον του “Επενδυτή”. Η εφημερίδα δεν κυκλοφορεί καθώς εδώ και καιρό οι εργαζόμενοί της παραμένουν απλήρωτοι. Ο Αλέξης Σκαναβής συζητάει την επανέκδοση της εφημερίδας με τους εργαζόμενους.
Ο Δημήτρης Μπενέκος δηλώνει την αντίθεση του αναφέροντας  πως η πρόταση αυτή είναι  “οικονομικά, εκδοτικά και δημοσιογραφικά επικίνδυνη” καθώς “θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη τραγική οικονομική κατάσταση της εταιρείας”. Ο ίδιος προτείνει “την μακροχρόνια εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης των τίτλων στους εργαζόμενους (πιθανόν σε εταιρικό τους σχήμα, σε φυσικά πρόσωπα ή ό,τι άλλο αποφασίσουν) με αντάλλαγμα που πιθανόν να έχει την μορφή μικρού μηνιαίου "μισθώματος-τιμήματος", το οποίο είτε θα καταβάλλεται στην DBAS, είτε θα συμψηφίζεται και θα εκπίπτει από τις υφιστάμενες οφειλές προς αυτούς”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: