30.11.13

Νέο “μνημόνιο” στο ΔΟΛ ενόψει δανείου


Λιτότητα με  απολύσεις και άλλες περικοπές με στόχο ένα νέο ομολογιακό δάνειο σχεδιάζει ο ΔΟΛ. Η παραίτηση του Παναγιώτη Κουβουτσάκη από το ΔΟΛ, χθες, δεν φαίνεται να αλλάζει το “μνημονιακό πρόγραμμα” του οργανισμού.
Ο Παναγιώτης Κουβουτσάκης αποχώρησε, ύστερα από σύγκρουση με τα διευθυντικά στελέχη του ΔΟΛ, για το εύρος των απολύσεων. Ο άλλοτε κραταιός ΔΟΛ, με συμμετοχές στις περισσότερες επιχειρήσεις ΜΜΕ(μεταξύ των οποίων και το Mega), δίνει σκληρή μάχη επιβίωσης, έχοντας τις μετοχές του από τον Απρίλιο του 2011 σε κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» με κριτήριο το ύψος των ζημιών του Ομίλου σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά του.
 “Η σημαντική διόγκωση των ζημιών του Ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας, τόσο των διαφημιστικών όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, ως απόρροια της εκτεταμένης ύφεσης που εξακολουθεί να πλήττει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα”, αναφέρονται στην επιστολή της διοίκησης του Σταύρου Ψυχάρη προς το Χρηματιστήριο. Τα επίσημα στοιχεία για την πορεία της εταιρείας και το ομίλου στο 9μηνο αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, τελευταία μέρα της προθεσμίας.

 Από το προηγούμενο έτος  η διοίκηση έχει “θέσει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, μέσω της συγχώνευσης τμημάτων και εταιρειών καθώς και της πώλησης ή διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων, επί πλέον δε λαμβάνει μέτρα για τη δραστική περικοπή του κόστους και την προσαρμογή των εκδοτικών και διοικητικών δαπανών στις νέες συνθήκες της αγοράς”. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: