30.11.13

Κι άλλες περικοπές στο ΔΟΛ


Ο ΔΟΛ επανεξετάζει το εκδοτικό κόστος και τη δυνατότητα “περικοπής των γενικών εξόδων με αλλαγές στη διοικητική και εκδοτική δομή των εντύπων, με την ενοποίηση λειτουργιών και τη μείωση του κόστους των προωθητικών ενεργειών και του κόστους διανομής”, αλλά και των αμοιβών του προσωπικού”, Όπως δηλώνεται  βασικοί στόχοι της είναι “ο περιορισμός και εν τέλει η αναστροφή των ζημιών και η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων” ώστε να αντιμετωπισθεί διεξοδικά η παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: