15.11.13

Άδειες από την αρχή


Διαδικασία αδειοδότησης από μηδενική βάση, προβλέπει το σχετικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον παρουσίασε το Μάιο του 2013 σε εκδήλωση  Οι άδειες θα αποκτώνται για πέντε χρόνια και θα είναι ανακλητές από το ΕΣΡ, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για παροχή αδειών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας και σε μη εμπορικές επιχειρήσεις, όπως κοινωνικές οργανώσεις και φορείς.  Το σχέδιο περιλαμβάνει Πρόβλεψης για καταβολή των οφειλόμενων τελών χρήσης συχνοτήτων από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς αναδρομικά από το 1995, αλλά και επανασχεδιασμό του χάρτη ραδιοσυχνοτήτων ώστε ο πάροχος ψηφιακής πλατφόρμας να μην ταυτίζεται με τον πάροχο περιεχομένου .

Δεν υπάρχουν σχόλια: