12.10.13

Ανώτερη η "Δ.Τ." του ΑΣΕΠ!
Κι άλλο θαύμα για τα ΜΜΕ στο νομοσχέδιο του  υπουργείου υγείας. Ο αρμόδιος υφυπουργός δημόσιας ραδιοτηλεόρασης κατέθεσε τροπολογίας παράτασης των δίμηνες συμβάσεων των εργαζομένων  σε 10 μήνες, πετώντας στο “καλάθι των άχρηστων” τις απαγορεύσεις της νομοθεσίας περί διορισμών του ΑΣΕΠ! Ο  Νομος 2190/1994 ορίζει ρητά πως οι δίμηνες συμβάσεις δεν ανανεώνονται και οποιαδήποτε τέτοια πράξη θεωρείται αυτοδίκαιο άκυρη. Όμως καθώς το σχέδιο για την έναρξη λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ την 1η Ιανουαρίου 2014, στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, “τρίζει”, η “Δ.Τ.” από  μόρφωμα μεταμορφώνεται σε Δημόσια Τηλεόραση!Πρόκειται για μια πράξη που τινάζει στον αέρα το καθεστώς προσλήψεων των συμβασιούχων. Οι  πρώτες  439 συμβάσεις για τη “Δ.Τ.”  μεταξύ του υπουργείου οικονομικών και των εργαζομένων υπεγράφησαν στις 17 Αυγούστου και λήγουν στις 17 Οκτωβρίου. Με την τροπολογία αυτή αίρεται η  διάταξη του Νομου 2190/ 1994 του ΑΣΕΠ, η οποία ορίζει πως οι συμβάσεις για την ικανοποίηση κατεπείγουσων αναγκών μπορεί να έχουν ορίζοντα 2 μηνών εντός του 12μήνου! «Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες» συνεχίζει η παράγραφος που τώρα θέλει να ανατρέψει η κυβέρνηση καταθέτοντας τροπολογία, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί τα ίδια πρόσωπα η «Δ.Τ.» Αν συμβεί κάτι τέτοιο ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση και των υπολοίπων ανάλογων συμβάσεων (πχ εποχικών πυροσβεστών) σε όλο το δημόσιο τομέα και επίσης του ουσίας η διάλυση του νόμου περί ΑΣΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: