12.10.13

Νομιμοποίηση εκ των υστέρωνΗ επίμαχη τροπολογία προβλέπει ακόμη πως  η ΝΕΡΙΤ, –  όταν λειτουργήσει μπορεί κατ΄ εξαίρεση να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις έμμισθης εντολής με δημοσιογράφους, καλλιτέχνες ή ειδικούς επιστήμονες καθώς και με φυσικά πρόσωπα και με κοινοπραξίες προσώπων για την παραγωγή και παρουσίαση εκπομπών.
Παράλληλα, ο Ειδικός Λογαριασμός που συστάθηκε για τη διαχείριση και παρακολούθηση του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ έχει πλέον νόμιμη λειτουργία έναρξης στις Ιουλίου 2013. Την ευθύνη για την παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος από τον ενδιάμεσο φορέα μέχρι και την πλήρη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ έχει ο ειδικός διαχειριστής Γκίκας Μάναλης με τη σύμφωνη γνώμη του νέου προέδρου διευθύνοντος συμβούλου του νέου φορέα, Γιώργου Προκοπάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: