12.10.13

Με παράνομη σύνθεση το ΕΣΡ


Παράνομη η  συγκρότηση του ΕΣΡ με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Το ΕΣΡ με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και ενώ είχαν προηγηθεί δεκάδες άλλες από το Δ΄ Τμήμα, έκρινε πως η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 57 του νόμου 3979/2011, που αναφέρει πως  “η αυτοδίκαια παράταση της  θητείας των μελών του ΕΣΡ καλύπτει ισόχρονο διάστημα μέχρι τον διορισμό νέων μελών”, είναι ενάντια στο Σύνταγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: