5.5.13

Τα μέλη του ΕΣΡ σε …11 χρόνια


 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΡ
πηγή: "Real News"
του Ε.Σ.Ραδιοτηλεοπτικού

Η θητεία των μελών του ΕΣΡ ήταν προσδιορισμένη με νόμο για δύο τετραετίες. Ύστερα από απόφαση του ΣτΕ, υπήρξε και ένα “παράθυρο” 8 μηνών από τη λήξη της εκάστοτε θητείας, δηλαδή ο μέγιστος χρόνο παραμονής είναι 9  χρόνια και 4 μήνες.  Σήμερα στο ΕΣΡ υπάρχουν 3 μέλη, οι Ιωάννης Λασκαρίδης, Γιάννης Παπακώστας και Εύη Δεμίρη συμπληρώνουν σχεδόν  11 χρόνια διαρκούς παρουσίας στο ΕΣΡ και η τελευταία παράτασης που έδωσε η κυβέρνηση αγνοώντας τις αποφάσεις του ΣτΕ λήγει στις 15 Απριλίου 2013.


Το Δ Τμήμα του ΣτΕ  με πολλές αποφάσεις έκρινε πως το ΕΣΡ δεν έχει νόμιμη συγκρότηση. Με την 1098/2011 απόφαση του υπενθύμισε πως η αυτοδίκαιη εκ του νόμου παράταση της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών «μέχρι το διορισμό νέων» (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. τελευταίο ν. 3051/2002), είναι ανεκτή μόνον για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις  ενώ μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου η ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει νόμιμη συγκρότηση.  Αντί να εφαρμοστεί η απόφαση η τότε κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου με το νόμο  3979/2011  καταργεί το χρονικό όριο της επέκτασης κατά  8 μήνες  αναφέροντας “η αυτοδίκαια παράταση της  θητείας των μελών του ΕΣΡ καλύπτει ισόχρονο διάστημα μέχρι τον διορισμό νέων μελών”, παρατείνοντας το νομικό χάος.


Ο σημερινός πυρήνας του ΕΣΡ εγκαταστάθηκε  πριν από σχεδόν 11 χρόνια. Ο “αντάρτης” δικαστικός Βασίλης Λαμπρίδης διέκοψε  τη μετάδοση του “Big Brother» από τον ΑΝΤΕΝΝΑ, όπως είχε από το νόμου το δικαίωμα και παραιτήθηκε από δεν βρήκε την υποστήριξη των υπολοίπων μελώνΣτις 2 Ιουνίου 2002 συγκροτήθηκε νέο συμβούλιο,  στο οποίο ορίζονται οι,. Ιωάννης Λασκαρίδης, πρόεδρος, Δημήτρης Χαραλάμπης, αντιπρόεδρος, Εύη Δεμίρη, και Γιάννης Παπακώστας με θητεία 4 ετών. Ταυτόχρονα τα μέλη , Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς και Ροδόλφος Μορώνης για διάστημα 3 ετών. Με την αλλαγή της διακυβέρνησης, από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ, ο Αργύρης Καρράς παραιτήθηκε  για να αναλάβει   για να λάβει τη θέση του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή.  Ο καθηγητής Νέστορας Κουράκης τον αντικαθιστά ως και το τέλος της θητείας του (2.06.2006).

Η πρώτη καθυστέρηση

Μετά και την κόντρα για τα πιστοποιητικά διαφάνειας με τον Δημήτρη Χαραλάμπη, ο Ροδόλφος Μορώνης υποβάλλει παραίτηση, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια την  προεδρία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. Με καθυστέρηση 6 μηνών, στις 9 Νοεμβρίου 2005, ανανεώνεται για 4 χρόνια η θητεία της Ίριδος Αυδή για 4 χρόνια  ως το Νοέμβριο του 2009 του Νέστορας Κουράκης και του Κωνσταντίνος Τσουράκης, στη θέση του παραιτηθέντος Ροδόλφου Μορώνη.


Το κενό των 21 μηνών

Η μεγάλη καθυστέρηση στην κρίση των μελών του ΕΣΡ από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής  γίνεται το διάστημα από τον Ιούνιο του 2006 ως και τις αρχές του 2008.  Χρειάστηκαν 21 μήνες για να καταλήξει η Διάσκεψη , στις 28 Φεβρουαρίου 2008., σε τρία ίδια μέλη και ένα υπάλληλο του ΕΣΡ.   Για 4 χρόνια τοποθετούνται εκ νέου,  ο Ι. Λασκαρίδης, η  Εύη Δεμίρη και ο  Γιάννης Παπακώστας, ενώ ο τακτικός υπάλληλος Κωνσταντίνος Αποστολάς,  αναβαθμίζεται ως μέλος. Δημιουργείται όμως ένα κενό επί της ουσίας ενός έτους. Το ΣτΕ για το διάστημα από  τις αρχές του Φεβρουαρίου 2007 ως και τις 28 Φεβρουαρίου 2008  κρίνει πως το ΕΣΡ δεν έχει νόμιμη συγκρότηση και απορρίπτει τις αποφάσεις τους. Ταυτόχρονα όμως οι  Ι. Λασκαρίδης, Γ. Παπακώστας, Ε. Δεμίρη) προσέρχονται κανονικά στο ΕΣΡ,  έχοντας συμπληρώσει από τον Ιουνίου του 2002 αρχικά 6 χρόνια θητείας.


Το τρίτο κενό ξεκινάει το Νοεμβρίου του 2009 στην περίπτωση της θητείας των, Ι. Αυδή,  Ν. Κουράκη και Κ. Τσουράκη. Αντικαθίστανται  στις 27 Ιανουαρίου 2011, με καθυστέρηση 14 μηνών  και τοποθετούνται η Λίνα Αλεξίου, ως αντιπρόεδρος και ο Γιώργος Στεφανάκης, με 4ετή θητεία ως τις 27.1.2015. Ο Κ. Τσουράκης παραμένει για να παραιτηθεί μετά από απόφαση του ΣτΕ. Στη θέση του τοποθετήθηκε  στις 18 Δεκεμβρίου 2012  ο δημοσιογράφος,  Άρης Σταθάκης.


Η τελευταία μεγάλη παράταση

Το τέταρτο  κενό προκύπτει από τη λήξη της θητείας των υπολοίπων 4 μελών του ΕΣΡ. Η θητεία των Ι. Λασκαρίδη, Ε. Δεμίρη, Γ. Παπακώστας,  και Κ. Αποστολά έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2012, και στη συνέχεια το 8μηνο που έδινε ως  “παράθυρο” το ΣτΕ.  Με αυτές τις παρατάσεις οι. Ι. Λασκαρίδης, Γ. Παπακώστας και  Ε. Δεμίρη είναι στο ΕΣΡ 10 χρόνια και 10 μήνες ενώ ξεκινούσαν με 2 θητείας συνολικής διάρκειας  8 ετών με δυνατότητα ανανέωσης, με βάση την απόφαση του ΣτΕ για 16 μήνες. Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2012 ως και σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ για την κακή συγκρότησης της Αρχής.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: