4.5.13

Ο “Πανόπτης” που δεν γνωρίζει ποιος μιλάει


Απολογισμός ΕΣΡ
πηγή: "Real News'
του Ε.Σ.Ραδιοτηλεοπτικού

Το Ψηφιακό Σύστημα Εποπτείας Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων «ΠΑΝΟΠΤΗΣ» κόστισε 1.159.060 ευρώ. Επισήμως παραλήφθηκε και τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία στις 19  Δεκεμβρίου 2008.  Σκοπός της απόκτησης ήταν η άμεση εύρεση οποιασδήποτε τηλεοπτικής εκπομπής από τα κανάλια που καταγράφονται καθώς και  την αυτόματη μέτρηση της πολιτικής πολυφωνίας με χρήση των λειτουργιών έξυπνης επεξεργασίας (αναγνώριση ομιλητών). Επίσης με χρήση των έξυπνων επεξεργασιών θα ήταν εφικτή η ταχύτερη πραγματοποίηση ελέγχων (π.χ. εύρεση εκφοράς υβριστικών εκφράσεων σε συγκεκριμένη τηλεοπτική ζώνη με χρήση της έξυπνης λειτουργίας αναγνώρισης φωνής). Τέλος, θα παρείχε πρόσβαση στο αρχείου των εκπομπών σε θιγόμενους πολίτες.

 Από τις θεωρητικές αυτές δυνατότητες, το ΕΣΡ χρησιμοποιεί τον «ΠΑΝΟΠΤΗ» μόνο  για την καταγραφή 9 τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας σε 24ώρη βάση χωρίς αυτόματη καταγραφή των στοιχείων των τηλεοπτικών εκπομπών και  για τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου των σταθμών αυτών, αποθηκεύοντας το πρόγραμμα σε οπτικούς δίσκους. Οι έξυπνες λειτουργίες δεν χρησιμοποιούνται καθόλου και το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού αυτών έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.  Το σημαντικό στοιχείο  είναι πως η αναγνώριση ομιλητών παρουσιάζει σημαντικές αστοχίες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πολιτική πολυφωνία. Η διαδικασία των ελέγχων και εξέτασης των καταγγελιών εξακολουθούν και γίνονται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιούνταν πριν την εγκατάσταση του «ΠΑΝΟΠΤΗ», ενώ οι πολίτες δεν έχουν καμία πρόσβαση στο αρχείο. Τέλος, δεν υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης.
 Αν και είναι γνωστές από το 2009, αυτές οι δυσλειτουργίες και ελλείψεις δεν έχουν έως σήμερα αντιμετωπιστεί. Οι περισσότερες από αυτές περιλαμβάνονται άλλωστε στο πόρισμα έλεγχου που πραγματοποίησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (21-6-2010) αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου και στο οποίο, εξαιτίας αυτών, προσδιορίστηκε ότι το ΕΣΡ οφείλει να επιστρέψει το ποσό των 469.095,62 ευρώ, δηλαδή περίπου το 40% της χρηματοδότησης. Το  ΕΣΡ μόλις έως και πριν από λίγο καιρό διεκδικούσε την επέκταση του συστήματος στην επαρχία, ύψους 7 εκατ. ευρώ. Τελικά το αίτημα απορρίφθηκε .

Δεν υπάρχουν σχόλια: