27.1.13

Οι καταγγελίες των ιδιωτικών καναλιών
Το συνολικό ποσό  της συμφωνίας  ΕΡΤ-TEAM είναι 32.4 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι προσδιορισμένο σε δόσεις μέσα στην 3ετία 2012-15.  Η οφειλή κάθε έτους είναι 10,8 εκατ.  ευρώ. Η ΕΡΤ έχει ήδη πληρώσει το 5,4 ευρώ εντός  2012 και έχει δείξει τους αγώνες και τώρα πρέπει να καταβάλει τα υπόλοιπα 5,4 εκατ. ευρώ  για να συνεχίσει να έχει αυτό το δικαίωμα. Οι προσφορές στο διαγωνισμό της TEAM ήταν κλειστές και το μεγαλύτερο τμήμα των αγώνα το πήρε η Forthnet. Η ΕΡΤ συμμετείχε στο διαγωνισμό έχοντας κερδοφορία και μηδενικό δανεισμό ενώ τα κανάλια που προκάλεσαν την εισαγγελική δίωξη με τις καταγγελίες του υψηλά δάνειο και μεγάλες ζημιές στους ισολογισμούς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: