25.1.13

Στιγμιότυπα με χαμηλό τίμημα και κανόνες


 Την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου για τη χρήση των στιγμιότυπων από τους αγώνες ποδοσφαίρου επιβάλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με προδικαστική του απόφαση.   Η απόφαση έρχεται μετά από αίτηση του αυστριακού Sky και της δημόσιας αυστριακή τηλεόρασης ORF, και προηγείται αντίστοιχης απόφασης που θα ληφθεί αργότερα από τα αυστριακά δικαστήρια.

Οι συνδρομητικές πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να παραχωρούν στιγμιότυπα στους γενικής φύσεως ενημερωτικούς σταθμούς .Το τίμημα πρέπει να είναι χαμηλό, τα στιγμιότυπα όμως δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 90 δευτερόλεπτα, με υποχρεωτική αναγραφή της πηγής προέλευσης και να μεταδίδονται, μόνο, σε ειδησεογραφικά προγράμματα.
Η επίμαχη ρύθμιση καθιερώνει μια ορθή ισορροπία μεταξύ των επίμαχων, εν προκειμένω, διαφόρων  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  και  ελευθεριών, σημειώνεται στην παρουσίαση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.   Συγκεκριμένα,  η  οδηγία «Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» προβλέπει ότι οι σύντομες ανταποκρίσεις μπορούν να πραγματοποιούνται   αποκλειστικά   για   τα   γενικά   ειδησεογραφικά προγράμματα  και   όχι, παραδείγματος χάρη, για ψυχαγωγικά προγράμματα. Επιπλέον, τα σύντομα αυτά αποσπάσματα δεν  μπορούν  να  υπερβαίνουν τα  90  δευτερόλεπτα και  πρέπει  να  αναφέρεται  η  πηγή  τους.

Εξάλλου,  η  Οδηγία  δεν  αποκλείει  ότι  οι  κάτοχοι  αποκλειστικών δικαιωμάτων  τηλεοπτικής μεταδόσεως δύνανται να εκμεταλλεύονται τα δικαιώματά τους με αντάλλαγμα . Ομοίως, η “μή ύπαρξη δυνατότητας αναχρηματοδοτήσεως μέσω αποζημιώσεως καθώς και η τυχόν μείωση της εμπορικής αξίας των εν λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μεταδόσεως δύνανται, στην πράξη, να λαμβάνονται υπόψη κατά τις συμβατικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την απόκτηση των  επίμαχων  δικαιωμάτων  και  να  αντανακλώνται  στην  τιμή  η  οποία  καταβάλλεται  για  την απόκτηση αυτή."

Δεν υπάρχουν σχόλια: