25.1.13

Το ιστορικό
Η διαμάχη ξεκίνησε στην Αυστρία όταν  η Sky Österreich  αμφισβήτησε την απόφαση της  KommAustria. Η αυστριακή ρυθμιστική Αρχή σε θέματα επικοινωνίας,  υποχρέωνε  τη  SΚΥ να χορηγήσει στη  Δημόσια εταιρεία αυστριακής ραδιοτηλεόρασης,  ORF,  το δικαίωμα μεταδόσεως σύντομων αποσπασμάτων  του  UEFA Europa League, χωρίς να λάβει υπόψη της το κόστος της εταιρεία. Η SKY ισχυρίστηκε  ότι δαπανά ετησίως ποσό πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την άδεια και το κόστος παραγωγής του  UEFA Europa League  Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της  Αυστρία, το οποίο ανέλαβε την εκδίκασης της διαφοράς, κατέθεσε σχετικό ερώτημα στο  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν η σχετική αποζημίωση   είναι συμβατή με τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγγυάται το δικαίωμα ιδιοκτησίας και την επιχειρηματική ελευθερία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: