2.5.12

Το «ειδικό βάρος» του Champions LeagueΤο κριτήριο της κάλυψης του κόστους του Champions League  από τη διαφήμιση, δεν είναι το μοναδικό, τουλάχιστον για την TEAM. Η εταιρεία που εκπροσωπεί την UEFA θεωρεί πως δίνει στο εκάστοτε τηλεοπτικό δίκτυο ένα προϊόν με «ειδικό βάρος», το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη μιας στρατηγικής με άξονα το Champions League.  Στόχος του βέβαια είναι η αύξηση του τιμήματος, ακόμη και αν τα δίκτυα καταγράφουν ζημιές στα οικονομικά τους, όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια και στην Ελλάδα. Επίσης είναι στη διακριτική ευχέρεια της TEAM να παραχωρήσει  τα δικαιώματα σε ελεύθερο σταθμό, να τα δώσει  όλα στη συνδρομητική τηλεόραση, ή και να αποφασίσει πως δεν τα παραχωρεί. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: