15.5.12

Κέρδη 57 εκατ. ευρώ για ΕΡΤ
Ιδού τα επίσημα στοιχεία για τα οικονομικά της ΕΡΤ. Η εταιρεία με βάση τον ισολογισμό που συντάχθηκε με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 56,973 εκατ. ευρώ, έναντι 34,183 εκατ. ευρώ  το2009.  Η υψηλή αυτή κερδοφορία στηρίζεται στα σταθερά έσοδα του ανταποδοτικού τέλους και στα μειωμένα κόστη λειτουργίας της εταιρείας, με αποτέλεσμα να καλυφθούν και οι απώλειες από τη διαφήμιση, οι οποίες είχαν επίπτωση στον κύκλο εργασιών. Ο τζίρος της εταιρείας μειώθηκε σε 317,815 εκατ. ευρώ το 2010, έναντι 336,77 εκατ. ευρώ το 2010. Οι δανειακές  υποχρεώσεις της εταιρείας μηδενίστηκαν ενώ η καθαρή της θέση, με βάση τα ΔΛΠ αυξήθηκε στα 190 εκατ. ευρώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: