8.3.12

ΠαράτασηΡαντεβού στις 19 Μαρτίου δίνουν οι εργαζόμενοι στη Χ. Κ. Τεγόπουλος και η Μάνια Τεγοπούλου. Η χθεσινή συζήτηση της αίτησης υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, διακόπηκε λόγω λήξης του ωραρίου δίνοντας  έτσι τη δυνατότητα στα δύο μέρη, να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου,  οι εργαζόμενοι θα εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, για ποσά ύψους μέχρι και του 50% των οφειλόμενων δεδουλευμένων τους. Από την άλλη πλευρά μέχρι την 19η Μαρτίου, ωστόσο, δεν θα έχουν δικαίωμα κατασχέσεων επί ακινήτων και εξοπλισμού, τα οποία ούτε η εταιρεία θα μπορεί να εκποιήσει, όπως συμφώνησαν οι διάδικοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: