3.2.12

Εξώδικο για τα ομόλογα


Εξώδικο για το κούρεμα των ομολόγων του δημοσίου που κατέχουν τα ταμεία ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ. Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. στο εξώδικό της προς την τράπεζα της Ελλάδος ”την αντισυνταγματική απόσπαση της εξουσίας διαχείρισης των κεφαλαίων των ασφαλιστικών Ταμείων από τις διοικήσεις τους και καθιστώντας σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι τα κεφάλαια των Ταμείων υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο για να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν (χορήγηση συντάξεων και παροχή υπηρεσιών υγείας)”.  Η ΠΟΕΣΥ καλεί “την Τράπεζα της Ελλάδος με το οποίο την καλεί να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κεφαλαίων, επιφυλασσόμενη κάθε νομίμου δικαιώματός της για την αποτροπή οποιασδήποτε απομείωσής τους.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: