28.3.15

Σκληρά πρόστιμα στα media για την οπαδική βία! Νέο πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις οπαδικές εκπομπές και συνολικά για τα media  Το σχέδιο Νόμου που κατέθεσε ο υπουργός Αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής επηρεάζει και τα ΜΜΕ, τα οποία συμβάλουν στην επιδοκιμασία της οπαδικής βίας, με την επιβολή προστίμων που ξεκινούν από τα 5.000 ευρώ και φτάνουν τα 500.000 ευρώ.


Στόχος είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας, από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο” που έχουν άμεση αντίκτυπο στην ομαλή εξέλιξη των αθλητικών γεγονότων. Το σχέδιο προβλέπει πως “πέραν των άλλων τυχόν ποινικών και λοιπών συνεπειών, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τα ΜΜΕ Υπουργού Επικρατείας και μετά από απλή γνώμη τόσο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών όσο και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, οι οποίες διατυπώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών”, “δύνανται να επιβάλλονται στα υπαίτια μέσα, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιμα ύψους από 5.000 έως πεντακόσιες χιλιάδες 500.000 ευρώ”. 

Δεν είναι σαφές μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα  σε εφημερίδες,  καθώς η ελευθερία του Τύπου, προστατεύεται από το Σύνταγμα. Για τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ, υπάρχει αρμοδιότητα του κράτους, μέσω του ΕΣΡ. Το σχέδιο Νομου προβλέπει  πως στις  περιπτώσεις  που οι πράξεις ή  οι ενέργειες "λαμβάνουν χώρα μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να εισηγηθεί προς το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την επιβολή των κατά τα παραπάνω αναφερόμενα προστίμων". Δεν υπάρχουν σχόλια: