18.3.15

Παρωχημένο νομικό πλαίσιο”

“Παρωχημένο κρίνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο”  (και) το ΕΣΡ στην ετήσια έκθεση του για το 2014. Η Αρχή “επισημαίνει την ανάγκη εκ νέου ρύθμισης της αγοράς των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και κατά συνέπεια τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του
Σημειώνει πως το  2009 είχε  υποβάλει  μια συνολική πρόταση αναμόρφωσης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στην Επιτροπή Θεσμών και ∆ιαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά παρατηρεί πως  “έκτοτε, οι εξελίξεις στο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών είναι ραγδαίες”. “Η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. η λειτουργία ευρυζωνικών δικτύων αλλά και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων αναδεικνύουν την άμεση ανάγκη ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και κατά συνέπεια τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου”, υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: