9.1.15

Τι είναι και τι δεν είναι δημοσκόπησηΈναν μικρό οδηγό 5 σημείων για την ορθή ανάγνωση των δημοσκοπήσεων ανακοίνωσε ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς) εν όψει των επερχόμενων εκλογών για να αποφευχθούν οι παρανοήσεις. Τα ψιλά γράμματα, οι όροι διεξαγωγής της έρευνας, αλλά και οι φράσεις  κλειδιά, όπως «πρόθεση ψήφου» και «εκτίμηση ψήφου» αναλύονται από το ΣΕΔΕΑ.


Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ελέγχουν οι αναγνώστες   είναι η εταιρεία που διεξήγαγε την δημοσκόπηση και αν συνοδεύεται με την  ένδειξη «μέλος του ΣΕΔΕΑ», καθώς οι εταιρείες μέλη του  Συνδέσμου (www.sedea.gr)  ελέγχονται συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Το επόμενο βήμα είναι η ταυτότητα έρευνας. Σε αυτή πρέπει να  σημειώνονται πως θα πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον η εταιρεία που διενήργησε την έρευνα, ο εντολέας της έρευνας, το μέγεθος του δείγματος και η γεωγραφική του κάλυψη,  ο τρόπος συλλογής των στοιχείων, η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας και το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της. Επίσης, όταν πρόκειται για δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου θα πρέπει να δηλώνεται εάν διενεργήθηκε  με χρήση κάλπης ή όχι.


Σε περίπτωση δημοσκόπησης με πρόθεση ψήφου για Βουλευτικές εκλογές ή Ευρωεκλογές, το μέγεθος του δείγματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 άτομα. Σε περίπτωση δημοσκόπησης με πρόθεση ψήφου για Δημοτικές εκλογές, το δείγμα εξαρτάται από το μέγεθος του Δήμου, ωστόσο ενδείκνυται να μην  είναι μικρότερο των 300 ατόμων.  Για την ποιότητα του δείγματος ο ΣΕΔΕΑ ως δημοσκόπηση δηλώνει πως είναι  κάθε έρευνα που το δείγμα της είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που διερευνά. Κι ακόμη πως οι έρευνες που βασίζονται σε συμμετοχή με πρωτοβουλία των ίδιων των ερωτώμενων αντί για δειγματοληπτική επιλογή,  δεν συνιστούν δημοσκόπηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: