9.1.15

«Πρόθεση» και «εκτίμηση ψήφου»Τις διάφορες ανάμεσα στην «πρόθεση ψήφου»  και στην  «εκτίμηση ψήφου» διευκρινίζει ο ΣΕΔΕΑ στον  οδηγό του. Ο όρος «πρόθεση ψήφου» αφορά σε όλες τις απαντήσεις  που δίνονται στην ερώτηση «Εάν είχαμε σήμερα εκλογές τι θα ψηφίζατε;», ακόμη και όταν δεν επιλέγεται κάποιο κόμμα ή υποψήφιος. Ο όρος «εκτίμηση ψήφου» αφορά στην εκτίμηση των ποσοστών των κομμάτων ή των υποψηφίων χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος (δηλαδή εξαιρουμένων των απαντήσεων όπως  «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα», «Δεν γνωρίζω»,  «Δεν απαντώ»,  «Άκυρο», «Λευκό».


Δεν υπάρχουν σχόλια: