16.1.15

Με πολιτικές διαφημίσεις και δημοσκοπήσεις….Σε αυστηρό πλαίσιο κατά την προεκλογική περίοδο έχουν τεθεί οι ενημερωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, σύμφωνα με το νόμο. Η πολιτική διαφήμιση μεταδίδεται δωρεάν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ οι δημοσκοπήσεις επιτρέπονται μέχρι και τα μεσάνυχτα της 23ης Ιανουαρίου. Ρόλο “ελεγκτή” κατά το νόμου έχει το ΕΣΡ για την τήρηση της εκλογικής νομοθεσίας στη ραδιοτηλεόραση.


Κατά τη μετάδοση των πολιτικών διαφημίσεων, σύμφωνα με την οδηγία του ΕΣΡ,  πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας της κείμενης νομοθεσίας. Οι διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν σαφή μνεία του κόμματος που τις παρήγαγε και να μην προβάλλουν μηνύματα που έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας συγκεκριμένων προσώπων ή του κύρους συγκεκριμένου κόμματος.  Οι σταθμοί δεν έχουν  τη δυνατότητα να αρνηθούν  τη μετάδοση πολιτικής διαφήμισης, εκτός εκείνων που ενέχουν παραβίαση της κειμένης νομοθεσίας ή των αρχών  της οδηγίας. Οι πολιτικές διαφημίσεις διαχωρίζονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα και τις λοιπές διαφημίσεις και πρέπει να προηγείται,για τους τηλεοοπτικούς σταθμούς κάρτα με περιεχόμενο «ακολουθεί πολιτική διαφήμιση», για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ηχητικό μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο.

Οι ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, κατά τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, οφείλουν να αναφέρουν την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση,
 και  του εντολέα της δημοσκόπησης και  το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη. Ακόμη,  το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων,
 το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης και
 τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτώμενων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: