2.8.14

«Κόβουν» κι άλλα κομμάτια από τον ΤύποΝέα σημαντική απώλεια εσόδων για τις επιχειρήσεις του Τύπου εκτιμάει η ΕΣΗΕΑ πως θα φέρουν οι νέες ρυθμίσεις που προβλέπει  το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Προκειται για τα για το άρθρο 202, παρ. 1 το οποίο καθιστά  από 1-1-2015 απολύτως προαιρετική η δημοσίευση σε έντυπα  των προβλεπομένων από τον ν. 3190/1955 και κ.ν. 2190/1920 δημοσιευμάτων.
Με το άρθρο 202, παρ. 2 του ιδίου πολυνομοσχεδίου καταργείται από 1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης σε έντυπα  πράξεων ή στοιχείων που προβλέπονται από τον ν. 3190/1955 και κ.ν. 2190/1920. Ταυτόχρονα, με το άρθρο 152, παρ. 2 του ιδίου πολυνομοσχεδίου παύει να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση σε έντυπα  οι προκηρύξεις και  οι διακηρύξεις του δημοσίου. Με επιστολή τους προς τον υπουργό Ανταγωνιστικότητας και τον υφυπουργό Γεράσιμο Γιακουμάτο, ζητείται συνάντηση με το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: