3.7.14

Πρόβλεψη για έλεγχο της δεσπόζουσας θέσης στη συνδρομητική TV
Από  την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα πρέπει να εγκριθεί η οποιαδήποτε  ενδεχόμενη συμφωνία στη συνδρομητική τηλεόραση.  Ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός, τόσο εξαιτίας της  νομοθεσίας όσο και των δύο συμβάσεων παραχώρησης της υπηρεσίας συνδρομητικής τηλεόρασης που έχουν υπογράψει η  Multichoice για λογαριασμό της  Forthnet και η ΟΤΕ ΑΕ.Συνολικά οι δύο πλατφόρμές συγκεντρώνουν περίπου 800 χιλ συνδρομητές, με τη Nova να διαθέτει περίπου 500 χιλ. και ο ΟΤΕ TV άλλες 300 χιλ. Με δεδομένη τη μή δεσμευτική πρόταση εξαγοράς της Nova που υπέβαλε ο ΟΤΕ προς τη Forthnet το μοντέλο της δημιουργίας μιας μια μόνης εταιρείας στο χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι πλέον πολύ πιθανό. Τόσο η  Forthnet όσο και  ο ΟΤΕ έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις εξαιτίας της υπογραφής της σχετικής σύμβασης παραχώρησης. Σύμφωνα με την 5η παράγραφο του 4ου άρθρου της σύμβασης «σε κάθε περίπτωση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η μετοχική διάρθρωση της παραχωρησιούχου δεν πρέπει να καταλήγουν σε κατάχρηση της δεσπόζουσα θέσης που τυχόν έχει αποκτηθεί από την παραχωρησιούχο ή τους μετόχους της στον ευρύτερο χώρο των μέσων ενημέρωσης». Στην περίπτωση που διαπιστωθεί δεσπόσουζα θέση, τότε θα πρέπει η παραχωρησιούχος να προβεί στις ενέργειες συμμόρφωσης που θα της υποδειχθούν από τα αρμόδια όργανα. Αν δεν το πράξει μέσα σε διάστημα 3 μηνών τότε η άδεια ανακαλείται.   Μέσα στις υποχρεώσεις της εταιρείας που έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση είναι η καταβολή εφάπαξ τιμήματος και ένα ετήσιο κλιμακωτό τέλος που ξεκινάει από το 0,5% του τζίρου και φτάνει στο 3%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: