8.7.14

Η άδεια συνδρομητικής τηλεόρασης που έλαβε η FMH


 Η Nova μπορεί είναι στο στόχαστρο  του ΟΤΕ της WIND και της Vodafone, όμως η πορεία, ταυτόχρονα όμως η  Forthnet  κινείται αυτόνομα για την θωράκιση των δραστηριοτήτων της στη συνδρομητική τηλεόραση. Η θυγατρική Forthnet Media Holdings έλαβε πρόσφατα στις 6 Ιουνίου από το ΕΣΡ την άδεια για την ανάπτυξη συνδρομητικών δορυφορικών υπηρεσιών μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου και αναμένει πλέον το δημόσιο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τα επόμενα 15 χρόνια.


Η άδεια που χορήγησε το ΕΣΡ ορίζει πως οι υπηρεσίες θα παρέχονται μόνο με το λογότυπο Nova χρησιμοποιώντας το  δορυφόρος του Eutelsat,  Hotbird. Οι συνδρομητές τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται από την κάτοχο της άδειας, θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές μετά από καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης παραχώρησης.

 Από την άλλη πλευρά η  FMH υποχρεούται να παράσχει στους συνδρομητές κάθε τεχνική υπηρεσία, συσκευή ή εξάρτημα, τα οποία είναι αναγκαία για την πρόσβαση σε καταληπτή μορφή στο περιεχόμεο των παρεχόμενων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης
παραχώρησης.


Ο επιτρεπόμενος συνολικός χρόνος παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών ορίζεται σε 1.129 ώρες για κάθε ημέρα και ο επιτρεπόμενος  συνολικός χρόνος παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών ορίζεται 288 ώρες για  κάθε ημέρα. Τέλος η κάτοχος της άδειας οφείλει να παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε άλλους δημόσιους ή κοινωνικούς φορείς τις αντισταθμιστικές υπηρεσίες που καθορίζονται στην σύμβαση παραχώρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: