20.6.14

ΣτΕ:Η μετάδοση αναληθών ισχυρισμών από την TV “τιμωρείται”


 H προβολή αναληθούς ισχυρισμού για το πρόσωπο βουλευτή και πρώην υπουργό από σχολιαστή δημοσιογράφο σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού δικαίως τιμωρείται με πρόστιμο από το ΕΣΡ (30.000) έκρινε το ΣτΕ, παρά το γεγονός πως στη συνέχεια υπήρξε επανόρθωση από το κανάλι.Κατά τη διάρκεια ενός δελτίου  ειδήσεων ένας δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι από συγκεκριμένο  βουλευτή είχε την πληροφορία ότι  πρώην υπουργός είχε ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο με 45 δισεκατομμύρια δρχ. Στη συνέχεια ο βουλευτής Β. δεν επιβεβαίωσε ότι παρέσχε στον δημοσιογράφο τοιαύτη πληροφόρηση.  Το ΣτΕ έκρινε πως “ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι μη νομίμως επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό πρόστιμο για πολιτικό σχόλιο δημοσιογράφου κατά παράβαση της δημοσιογραφικής ελευθερίας και για το οποίο δεν υπέχει ο ίδιος καμία ευθύνη, είναι απορριπτέος”. Κι αυτό γιατί το ΕΣΡ “δεν επέβαλε κυρώσεις για πολιτικό σχολιασμό γεγονότων, αλλά για τις δημοσιογραφικές παραβάσεις κανόνων δεοντολογίας, αφετέρου δε, αβάσιμος, διότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί φέρουν ιδία ευθύνη για τις δημοσιογραφικές παραβάσεις των προσώπων τα οποία επιλέγουν ως συνεργάτες τους”.


Επιπλέον το ΣτΕ  απέρριψε τον ισχυρισμό πως “δεν έπρεπε να επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση, εφόσον ο ίδιος ο σταθμός αποκατέστησε αυτοβούλως την όποια προσβολή υπέστη η προσωπικότητα του θιγομένου προσώπου”  προβάλλοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων την επομένη ημέρα την επιστολή διαμαρτυρίας του θιγόμενου προσώπου και τη «συγγνώμη» του δημοσιογράφου. Και αυτό γιατί, αναφέρει το ΣτΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ 77/2003 το οποίο ορίζει ότι «ανακρίβειες ή παραπλανητικές δηλώσεις διορθώνονται αμέσως στο πλαίσιο της ίδιας ή παρόμοιας εκπομπής».

Δεν υπάρχουν σχόλια: