23.5.14

“Αβεβαιότητα” για το Mega

Παραμένει  “ασθενής” το Mega. Η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «Μουρ Στήβενς» εξακολουθεί να διαπιστώνει πως υπάρχει «ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης» υπογραμμίζοντας πως υπάρχει «ουσιώδης αβεβαιότητα που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της».
Ο τηλεοπτικός σταθμός εξακολουθεί να εμφανίζει και στο πρώτο τρίμηνο  ζημίες παρά το πρόγραμμα λιτότητας. Συγκεκριμένα οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι ζημίων προ φόρων ύψους 8,1 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 17,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι 17,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: