2.5.14

Αποσύρση ενδιαφέροντοςΑποσύρει το ενδιαφέρον του για την ενοικίαση του τίτλου του “Επενδυτή” ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος είχε σχετικές διαπραγματεύσεις με τον επίσης εκδότη Αλέξη Σκαναβή. "Όσα αναφέρονται στη γενική συνέλευση της εταιρείας, ως προϋποθέσεις για τη διαδικασία οριστικοποίησης της συμφωνίας, ουδέποτε ετέθησαν στην αρχική συζήτηση”, σημειώνει ο Γ. Κουρτάκης και συμπληρώνει πως  “υπό τις παρούσες συνθήκες και με τους όρους που τίθενται” , δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον στην επανέκδοση του φύλλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: