30.3.14

Σε πτώση η οικονομία της TV

 Αρνητική είναι η εικόνα τα ιδιωτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Ο κλάδος της ιδιωτικής τηλεόρασης, το 2012 παρουσίασε σημαντική μείωση της οικονομικής ισχύος του, όπως προκύπτει από την έρευνα που διενέργησε επί των ισολογισμών των σταθμών Alpha, ANTENNA, Μακεδονία, Mega, Star και 902, το ΕΣΡ. Τα δεδομένα της έρευνας καταγράφονται στον ετήσιο απολογισμό του ΕΣΡ για το 2013.Από την ανάλυση  των οικονομικών στοιχείων των 7 σταθμών προκύπτει πως το σύνολο του ενεργητικού τους για τη χρήση του 2012 μειώθηκε κατά 5,72% σε σχέση με την χρήση του 2011. Αντίθετα, μείωση κατά 12,0% καταγράφηκε τη χρήση του έτους 2011 συγκριτικά με την χρήση του έτους 2010.  Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των τηλεοπτικών εταιρειών  μειώθηκαν κατά 23,5% το έτος 2012 σε σχέση με το έτος 2011, έναντι 10,4% το έτος 2011 συγκριτικά με το έτος 2010.  


Το 2012 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 49,1% έναντι μείωσης κατά 18,6% το έτος 2011. Αντίθετα κινήθηκαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες το έτος 2011 σημείωσαν μείωση κατά 8,2% και περαιτέρω μείωση κατά 16,8% το έτος 2012.  Ο συνολικός κύκλος εργασιών βαίνει μειούμενος τα έτη 2011 και 2012 καταγράφοντας μείωση κατά 11,9% και 13,4% αντίστοιχα.  Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκ ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 45,7% το έτος 2012, έναντι αύξησης 244,3% την χρήση του έτους 2011.  Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4,13 εκ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 112% συγκριτικά με την χρήση του έτους 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: