9.3.14

Ξανά με παράνομη σύνθεση το ΕΣΡΓια μια ακόμη  φορά το Δ΄ Τμήμα του  ΣτΕ έκρινε πως το ΕΣΡ δεν διαθέτει νόμιμη συγκρότηση. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση ενώ το ΣτΕ  ακυρώνει την επιβολή προστίμου ύψους 150.000 ευρώ σε βάρος του  Channel Nine και δεν αναπέμπει σε νέα κρίση την υπόθεση,  η ραδιοτηλεοπτική  επαναφέρει το θέμα στη συνεδρίαση αυτή της Τρίτης!

Η απόφαση για το πρόστιμο σε βάρος του Channel Nine ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου του 2012 σε διάστημα όπου είχε λήξει τόσο η θητεία όσο και η «αυτοδίκαιη παράταση της». Όπως όμως αναφέρεται στο ΣτΕ η διάταξη του άρθρου 57 παρ 1 του ν.3979/2011, βάσει της οποίας δίνονται οι εξάμηνες παρατάσεις της θητείας των μελών του ΕΣΡ, είναι «αντισυνταγματική» καθώς αντιβαίνει στο άρθρο 101Α του Συντάγματος. Με αυτή την κρίση το ΣτΕ ακύρωσε την συγκεκριμένη απόφαση του ΕΣΡ ως μή γενόμενη, και χωρίς να την αναπέμψει στην Αρχή για νέα κρίση. Πιθανώς με την απόφαση αυτή το ΣτΕ να κρίνει πως όλες οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί με βάση αυτή τη διάταξη του Νόμου 3979/2011 να είναι άκυρες.


Το ΕΣΡ όμως έχει άλλη άποψη για την απόφαση του ΣτΕ. Εισάγει εκ νέου την υπόθεση προς κρίση, ενώ έχει ακυρωθεί, ενώ στην πρόσκληση αποφεύγει να αναφέρει πως η συγκεκριμένη ελήφθη εξαιτίας της μή νόμιμης συγκρότησης. Με τον τρόπο αυτό επιλέγει να μην λαμβάνει υπόψη του τις αποφάσεις του ΣτΕ και να παραβιάζει το Σύνταγμα, την ίδια ώρα που το κράτος πληρώνει για τη λειτουργία τις αμοιβές των μελών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: