15.3.14

Ζητείται αξιοκρατία στο διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ


Οδηγίες για διαφάνεια στη  διαδικασία των προσλήψεων της ΝΕΡΙΤ συνέταξε το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας απευθυνόμενο στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Οι καταγγελίες περί ψευδών βεβαιώσεων γλωσσομάθειας στο διαγωνισμό για τις 632 θέσεις εργασίας ενισχύουν το καθεστώς αδιαφάνειας στο φορέα που δεν έχει ξεκινήσει.

Η συγκυβέρνηση  το περασμένο Καλοκαίρι, με πρόσχημα τις καταγγελίες για σπατάλες και αδιαφάνεια έκλεισε την ΕΡΤ εν λειτουργία, απολύοντας το σύνολο του προσωπικού της. Στη συνέχεια, μετά την απόφαση του ΣτΕ,  δημιούργησε τη ΔΤ ως μόρφωμα του υπ. Οικονομικών με συμβάσεις διμήνου και ως τώρα δεν έχει κατορθώσει να θέσει σε λειτουργία το νέο φορέα!


Στην επιστολή (10/3/2014) την οποία υπογράφει ο καθηγητής της Νομικής, και πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, Θόδωρος Φoρτσάκης σημειώνεται επανειλημμένα έχει επισημανθεί “προφορικά και εγγράφως”  η “ανάγκη λήψης µέτρων για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπιστίας του  νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα  χωρίς  όµως µέχρι σήµερα να έχουν ληφθεί όλα τα προσήκοντα µέτρα που έχει  υποδείξει”. Πρόκειται για τη διαδικασία την προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ, με τη συνεργασία της ICAP και την επιλογή ∆ιευθυντών και  Γενικών ∆ιευθυντών  απευθείας από τη διοίκηση.
Στην περίπτωση του επίμαχου διαγωνισμού, ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου σημειώνει πως “απαιτείται να ζητηθεί από το ΑΣΕΠ να επικουρήσει στον  έλεγχο της ακρίβειας του προσωρινού πίνακα µορίων που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ για τους δηµοσιογράφους και τις καλλιτεχνικές ειδικότητες”. Τέλος, προκύπτει πως. μετά από την παρέμβαση του ΕΣ, προκύπτει πως κατατέθηκε η μήνυση  από τη ΝΕΡΙΤ για τα ψευδή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. “Δεν υπάρχουν σχόλια: