12.2.14

ΝΕΡΙΤ: Θα επαληθεύσουμε
Δεν είναι ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων αναφέρει σε ανακοίνωση της ΝΕΡΙΤ. Ο πίνακας  αυτός εγκαταστάθηκε σε δοκιμαστικό περιβάλλον” αναφέρει η εταιρεία υποστηρίζοντας πως  “η δημοσιοποίησή του είναι προϊόν προσπέλασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους”.
Η εταιρεία αναφέρει πως”αμέσως μετά την επαλήθευση/ τεκμηρίωση των μορίων, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην Προκήρυξη.” “Η επαλήθευση αυτή θα γίνει με βάση τα στοιχεία που θα κληθούν να υποβάλουν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι”, δηλώνει η ΝΕΡΙΤ, “προκειμένου να τεκμηριώσουν τόσο τα τυπικά τους προσόντα όσο – ιδίως – την προηγούμενη εμπειρία τους, σε θέση αντίστοιχη”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: