15.1.14

Έρχονται “αξιοκρατικές “προσλήψεις
Προσλήψεις από τη ΔΤ , προσλήψεις και από τη ΝΕΡΙΤ. Ο Γκίκας Μάναλης ανακοίνωσε τους 71 “επιτυχόντες” δημοσιογράφους της ΔΤ, οι οποίοι μέχρι την Παρασκευή πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για να προσληφθούν, αρχικά με δίμηνες συμβάσεις.
Παράλληλα η ΝΕΡΙΤ, η …μελλοντική δημόσια ραδιοτηλεόραση προκήρυξε διαγωνισμό  για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με κριτήρια που δεν περιλαμβάνονται στο ΑΣΕΠ. Στο σκέλος των καμεραμάν όπου δεν ζητείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η προκήρυξη αυτή προκαλεί ερωτηματικά. Για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, η ΝΕΡΙΤ προκήρυξε και θέσεις αξιολογητών που θα προσληφθούν ειδικά για τη διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: