21.1.14

Δεν αμφισβητούν τα στούντιο
Ο Χ. Αλμούνια δήλωσε  πως η έρευνα  ότι δεν θα θέσει  υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα  τα στούντιο να χορηγούν άδειες σε εδαφική βάση εντός ΕΕ, ανά χώρα , ή να τα υποχρεώσει να πωλούν δικαιώματα σε πανευρωπαϊκή βάση. Θέλει όμως να εξασφαλίσει και τα συμφέροντα των συνδρομητών πως ταξιδεύουν εντός ΕΕ. Για παράδειγμα  το ερώτημα που θέτει ο Χ. Αλμούνια, είναι, αν  μπορεί ένας Γερμανός κάνοντας διακοπές στην Ιταλία, να μπορεί να παρακολουθεί τα προγράμματα που έχει ήδη πληρώσει, ή αν κάποιος που ζει στο Βέλγιο μπορεί να συνάψει σύμβαση με ισπανική πλατφόρμα, χωρίς να υπάρχει η ρήτρα της “εδαφικής αποκλειστικότητας”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: