8.1.14

Κώδικας για τα «τυχερά παιχνίδια»
Σε δύο μέρες, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, λήγει η διαβούλευση της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τον  κώδικα δεοντολογίας στα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ και τις τηλεπικοινωνιών των τυχερών παιχνιδιών.
 Η ΕΕΕΠ στο σχέδιο που προτείνει για τον Κωδικό Δεοντολογίας των Τυχερών Παιχνιδιών, αναφέρει, πως κατά τη διεξαγωγή τους δεν θα επιτρέπεται να τίθενται κίνητρα προς επαναλαμβανόμενη συμμετοχή, ζητάει το κόστος συμμετοχής να γίνεται με τρόπο σαφή που δεν επιδέχεται αμφίσημες ή πολυσήμαντες ερμηνείες. Επίσης ζητάει από τον πάροχο του παιχνιδιού να διασφαλίζει πως η λύση του παιχνιδιού  θα γνωστοποιείται μετά τη λήξη του και να ελέγχει τη γνωστοποίησή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: