7.12.13

Βρήκαν τις θέσεις, θα βρουν και τα κανάλια;


Εταιρεία με δύο συμβούλια και ένα οργανόγραμμα, αλλά χωρίς αντικείμενο. Η ΝΕΡΙΤ ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της διαβούλευσης των σχολίων για τη  για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και των σκοπών της ΝΕΡΙΤ, με την παράλληλη διοχέτευση του οργανογράμματός της, αλλά κάνεις δεν γνωρίζει επίσημα τον αριθμό των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών σταθμών που θα διαθέτει. Όπως επίσης δεν είναι γνωστός ο Προϋπολογισμός της…Η γραφειοκρατία οργανώθηκε, λείπει πλέον το αντικείμενο και τα λεφτά…

Δεν υπάρχουν σχόλια: