12.12.13

Απολύσεις και ζημίεςΟ  ΔΟΛ παραμένει ζημιογόνος.  Οι ζημίες του ομίλου ανήλθαν στο  9μηνο του 2013 σε 21 εκατ. ευρώ και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε 65 εκατ. ευρώ. Η μητρική εταιρεία που μεταβιβάστηκε στη “Σ. Π. Ψυχάρης Μέσα Ενημερώσεως”  έχει ζημίες προ φόρων ύψους 7 εκατ. ευρώ, και κύκλο εργασιών 43 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του δεν επαρκούν  για την κάλυψη των αναγκών και η διοίκηση εκτιμά πως θα χρειαστεί ένα ποσό της τάξης των 10 εκατ. ευρώ, παράλληλα με τις περικοπές και τις απολύσεις που έχουν εδώ και καιρό ξεκινήσει. Ο  οργανισμός εκδίδει  συμμετέχει στο επίσης ζημιογόνο Mega, αλλά και σε άλλες εταιρείες ΜΜΕ, με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: