29.11.13

Μείωση του λειτουργικού κόστους για τον Πήγασο


“Οι προσπάθειες της διοίκησης έχουν ανακόψει το ρυθμό επιδείνωσης των οικονομικών συνεπειών και συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη συμπίεση του λειτουργικού κόστους”, αναφέρεται σε επιστολή του Πηγάσου προς το Χρηματιστήριου, περιγράφοντας την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η εταιρεία.Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει πως “επιδιώκεται η χρηματοδοτική αναδιάρθρωση μέσω αύξησης κεφαλαίου (ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013) και αναδιαπραγμάτευσης του δανεισμού "διατηρούμενης της πεποίθησης για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: