30.10.13

Η Mega-λη μάχη για το δάνειο Στις 28 Δεκεμβρίου 2013 το Mega  θα πληρώσει  το ποσό των 5.880.000 ευρώ Είναι μια από τις δόσεις  που καλείται στο ομολογιακό δάνειο  των 92.000.000 που έλαβε από τις τράπεζες. Το υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2013 ανέρχεται σε 87.949.000 και αμέσως μετά θα ξεκινήσει το άγχος για την επόμενη δόση των 9.940.000 ευρώ στις 28 Ιουνίου 2014...


Το Mega καλύπτει προς το παρόν τις ανάγκες του, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ που πέτυχε σε δύο δόσεις. Το στοίχημα για τον Τηλέτυπο είναι να μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των τραπεζών, Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank, Εθνική, Εμπορική και Κύπρου. Σε αντίθεση με το 2009, το δάνειο του 2012  έχει μια σειρά από εγγυήσεις.


Για το δάνειο υπάρχει πλέον σύσταση ενεχύρου επί του σήματος «Mega» του καναλιού, το οποίο δεν έχει αποτιμηθεί,   αλλά και επί της ταινιοθήκης (παλιές ελληνικές σειρές) αξίας 124.709.000 ευρώ. Ακόμη, η σύμβαση προβλέπει την ενεχυρίαση απαιτήσεων από ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Εθνική ΑΕΓΑ για τα υλικά ιδιοκτησία της στην έδρα του Mega, ενώ υπάρχει και υποθήκη 5.00.000 ευρώ επί ακινήτου του Τηλέτυπου. Έχουν ενεχυριαστεί απαιτήσεις αξίας 10.000.000 ευρώ αλλά και 600.000 μετοχές της θυγατρικής της, «Τηλέτυπος Κύπρου».  Τέλος, οι τράπεζες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, αν η εταιρεία δεν μπορεί να καταβάλει τις δόσεις, στα μελλοντικά συμβόλαια που θα υπογράψει το Mega με εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: