7.6.13

Σαρώνει η λιτότητα τις εταιρείες ΜΜΕΟ εφιάλτης του ΔΝΤ συνεχίζεται για τις εταιρείες που εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή. Τα στοιχεία του Α Τριμήνου 2013 δείχνουν πως  ο κύκλος εργασιών μειώνεται σημαντικά, καθώς η πλέον περιορίζονται σημαντικά τα έσοδα των εταιρειών λόγω  των μέτρων σκληρής λιτότητας.


Η πτώση είναι σημαντική για όλες τις εισηγμένες εταιρείες ΜΜΕ στο χρηματιστήριο. Ο κύκλος εργασιών του Mega μειώθηκε στο Α Τρίμηνο του 2013 σε17.768.000 ευρώ έναντι 24.081.000 ευρώ που είχε το αντίστοιχο διάστημα. Οι  ζημίες του  Mega ανήλθαν σε 8.197.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κατά πολύ αυξημένες σε σχέση με εκείνες του 2012 που ήταν στα 3.903.000 ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Mega στο τέλος του τριμήνου ήταν στα 193.802.000 ευρώ και το σύνολο των ιδιών κεφαλαίων στα 32.056.000 ευρώ. Ο  ΔΟΛ παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 12.948.058 ευρώ έναντι 14.518.826, ενώ οι ζημίες μειώθηκαν λίγο, στα 3.413.606 ευρώ, από 3.734.903 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Οι  Αττικές Εκδόσεις, είναι η μοναδική εταιρεία που εξακολουθεί να έχει κέρδη μέσα στην καταστροφή. Στο Α τρίμηνο του έτους εμφανίζει κέρδη προ φόρων ύψους 84.519 ευρώ, έναντι κερδών προ φορών ύψους 351.724. Ζημίες εμφανίζει και η “Ναυτεμπορική” ύψους 756.493 ευρώ στο πρώτο τρίμηνο με κύκλο εργασιών ύψους 2.163.234 ευρώ. Ζημιογόνες είναι και ο Πήγασος (-1.101.225 ευρώ) και η Καθημερινή,( -742.188 ευρώ) με την επισήμανση όμως πως και οι δύο εταιρείες έχουν μεταβιβάσει την κύρια δραστηριότητα τους, σε θυγατρικές τους εταιρείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: