4.5.13

Πρόστιμα 40 εκατ. ευρώ σε 10 χρόνια


Απολογισμός ΕΣΡ
πηγή: "Real News" 
του Ε.Σ. Ραδιοτηλεοπτικού


Το ποσό των 40.390.216 ευρώ επιβλήθηκε σε πρόστιμα από το ΕΣΡ το διάστημα από 1.1.2002 ως και 31.12.2012. Με εξαίρεση την περίοδο από 1.1.2002-30.5.2002, τα υπόλοιπα πρόστιμα επιβλήθηκαν από το συμβούλιο, με πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Λασκαρίδη και περιλαμβάνεται στον απολογισμό της Αρχής για το 2012.
 Δεν είναι όμως τα τελευταία πρόστιμα, καθώς το ΕΣΡ συνέχισε αυτή την πολιτική από τις αρχές του 2013 ως και σήμερα. Το ΕΣΡ από το 2002 ακολούθησε για μεγάλο διάστημα την πολιτική των προστίμων για να «συνετισθούν» οι τηλεοπτικοί και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί  φτάνοντας το 2007, όπως προκύπτει από τον πίνακα, να επιβάλει πρόστιμα ύψους 7.344.000 ευρώ, χωρίς όμως να βελτιωθεί η κατάσταση στην τηλεόραση, αφού σε ένα βαθμό «κυνηγήθηκαν» εκπομπές πολιτικής αιχμής και σάτιρας, και ταινίες με ομοφυλοφίλους!


 Πρόστιμα ΕΣΡ

Έτος
σύνολο
2002
1.450.000
2003
3.208.000
2004
3.133.000
2005
3.867.216
2006
7.344.000
2007
2.795.000
2008
4.674.000
2009
2.617.000
2010
3.279.000
2011
2.025.000
                            2012                                                     6.538.000

 ποσά σε ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: