30.1.13

“Ακίνητο” και το Internet στην Ελλάδα
 Δεν είναι μόνο η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση που δεν προχωράει, αφήνοντας το τηλεοπτικό τοπίο, άναρχο, χωρίς άδειες. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία έγινε με την υποστήριξη της  Google η τεχνολογική σύγκλιση τής Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς.


 Εκείνοι που χρησιμοποιούν το Internet  είναι τα νέα παιδιά μεταξύ 16-24 ετών (80) και ο 94% των Ελλήνων  με υψηλή μόρφωση  όπως και το 50% των Ελλήνων με εισόδημα άνω των 75.000 ευρώ. Συνολικά χρήση του Internet κάνουν περίπου οι μισοί πολίτες της χώρας, ενώ κατά 93% είναι διασυνδεδεμένες και οι επιχειρήσεις, αν και το  ποσοστό αυτό μειώνεται στις πολύ μικρές εταιρείες.

Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα  Η επέκταση της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης φαίνεται να είναι αργή, λόγω των σύνθετων διαδικασιών, της διστακτικότητας στην παροχή στοιχείων από χρήστες και των μη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το 24% των επιχειρήσεων, που προτιμούν να μην συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Το 22% από αυτές βρίσκουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπερβολικά περίπλοκες ή χρονοβόρες. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό (άνω του 14%) πιστεύει ότι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες εξακολουθούν να απαιτούν την ανταλλαγή έντυπης αλληλογραφίας ή προσωπικές επισκέψεις στο δημόσιο οργανισμό, ενώ, τέλος, το 13% των επιχειρηματιών δεν είναι ενημερωμένο σχετικά 

Δεν υπάρχουν σχόλια: