13.12.12

Εκτός συνδρομητικής TV, Mundial και Euro!

Ελεύθερα πρέπει να μεταδίδονται Mundial και EuroΟ γενικός εισαγγελέας Ν. Jääskinen προτείνει στο  Γενικό Δικαστήριο να απορρίψει τις αιτήσεις αναιρέσεως τις οποίες άσκησαν η FIFA και η UEFA κατά των αποφάσεών του σχετικά με την τηλεοπτική μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.  


Η άποψη του γενικού εισαγγελέα είναι  πως τόσο το Mundial όσο και το Euro καθώς  θεωρούνται εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία. Με αυτή την αρχή τα  ευρωπαϊκά κράτη μπορούν να απαιτούν να πραγματοποιείται η μετάδοσή τους από τηλεοπτικό σταθμό ελεύθερης προσβάσεως προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή προσβάσεως στο ευρύ κοινό, κάτι που προβλέπεται από την τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία.


Το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο κατήρτισαν,  αντιστοίχως,  έναν κατάλογο με τα γεγονότα μείζονος αθλητικής σημασίας Το Βέλγιο ενέταξε όλους   τους αγώνες της τελικής φάσεως του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Ηνωμένο Βασίλειο, το σύνολο των αγώνων της τελικής φάσεως του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.  Και οι δύο κατάλογοι  απεστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  η οποία αποφάσισε ότι οι εν λόγω κατάλογοι ήσαν συμβατοί με το δίκαιο της Ένωσης.  

 Η  FIFA και η  UEFA από τη μεριά τους δηλώνουν πως η  πώληση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μεταδόσεως των διοργανώσεων αυτών αποτελεί σημαντική πηγή των εσόδων τους και στράφηκαν εναντίον  του Βελγίου και του Ηνωμένου Βασιλείου  θέτοντας υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι αγώνες μπορούν να αποτελούν εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για το κοινό των κρατών αυτών. Το Γενικό  Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές της FIFA  και της UEFA,  και οι δύο οργανώσεις άσκησαν αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τις οποίες απορρίπτει ο γενικός εισαγγελέας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: