13.6.12

“Δωρεάν” τα στιγμιότυπα των αγώνωνΔεν είναι υποχρεωμένοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί να καταβάλουν αντίτιμο για τη χρήση στιγμιότυπων  για γεγονότα μείζονος σημασίας , όπως είναι οι αθλητικοί αγώνες πέραν από το κόστος της επεξεργασίας του σήματος. Την εισήγηση  αυτή κάνει  ο γενικός  εισαγγελέας  Yves Bot  στην υπόθεση της αντιπαράθεσης του Sky Sports Austria με την αυστριακή δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF.

Ο γενικός εισαγγελέας κρίνει πως δικαιολογείται ο περιορισμός της αποζημιώσεως που οφείλεται από τηλεοπτικό σταθμό για να είναι σε θέση να μεταδίδει σύντομα αποσπάσματα γεγονότων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, όπως τα στιγμιότυπα των  ποδοσφαιρικών αγώνων. Ο περιορισμός αυτός κρίνει πως καθιερώνει μια ορθή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν βέβαια το Δικαστήριο, αλλά αποτελούν μια νομική λύση  για την απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.
 Στην Αυστρία η Sky μεταδίδει, μέσω δορυφόρου  το κωδικοποιημένο ψηφιακό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Sky Sport Austria» μέσω δορυφόρου. Η εταιρία αυτή απέκτησε το αποκλειστικό δικαίωμα μεταδόσεως επί του αυστριακού εδάφους ορισμένων ποδοσφαιρικών αγώνων της UEFA Europa League κατά τις περιόδους 2009 -2012, έναντι πολλών εκατομμύριων ευρώ.  Κατόπιν αίτησή του αυστριακού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, η αυστριακή ρυθμιστική αρχή σε θέματα επικοινωνίας, KommAustria, αποφάσισε, τον Δεκέμβριο του 2010, ότι η Sky υποχρεούται να χορηγήσει στον ORF το δικαίωμα μεταδόσεως σύντομων αποσπασμάτων  για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της UEFA Europa League στους οποίους μετέχουν αυστριακές ομάδες. Επιπλέον ο ORF έπρεπε να καταβάλει στην Sky αποζημίωση μη υπερβαίνουσα τα έξοδα προσβάσεως στο δορυφορικό σήμα τα οποία, εν προκειμένω, ήσαν μηδενικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: