13.6.12

Έως 90’’ τα αποσπάσματα
Η επί της ουσίας «δωρεάν μετάδοση των στιγμιότυπων, έχει κάποιες προϋποθέσεις σύμφωνα με την εισήγηση.  Ο γενικός εισαγγελέας δέχεται πως η επίμαχη διάταξη στην οδηγία για τις «Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες» πλήττει τους κατόχους των δικαιωμάτων διότι δεν τους δίνει το δικαίωμα να προσδιορίζουν ελεύθερα την τιμή τους κόστους των στιγμιότυπων.
Για αυτό και σε αντιστάθμισμα «τα παρασχεθέντα αποσπάσματα δύνανται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς σε <<γενικά προγράμματα επικαιρότητας>> και μόνον για τη μετάδοση σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας. Η διάρκεια των σύντομων αποσπασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90 δευτερόλεπτα, ενώ η υποχρέωση «των τηλεοπτικών σταθμών να αναφέρουν την πηγή των αποσπασμάτων διασφαλίζει τη διαφήμιση των κατόχων αποκλειστικών δικαιωμάτων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: