14.4.12

Θα πληρώνουν λιγότερα
Πέφτουν τα κόστη στη συνδρομητική τηλεόραση. Ο νόμος 4070/2012 ορίζει πως το ανώτατο όριο   του ετήσιου  οικονομικού ανταλλάγματος που θα πληρώνουν οι συνδρομητικές πλατφόρμες, δηλαδή η Multichoice και ο ΟΤΕ περιορίζεται στο 3% του κύκλου εργασιών. Μέχρι πρότινος το ποσοστό αυτό έφτανε στο 4%, ξεκινώντας  με 0,5% τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας. 
Η δεύτερη ουσιαστική αλλαγή είναι πως η αίτηση, στο ΕΣΡ  για την ανανέωση της άδειας μπορεί να γίνει ως και τρία χρόνια πριν  από τη λήξη της. Δηλαδή, στην περίπτωση της Mutlichoice της οποίας η άδεια λήγει το 2014, υπάρχει πλέον η δυνατότητα για την επίσπευση των διαδικασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: